PRIVACYVERKLARING
Michel Stuer, Wiplaan 4, 2960 Brecht, België, eigenaar van het radiostation Soundtrackfm, en hier verder genoemd als Soundtrackfm,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De persoonsgegevens die wij verwerken
Soundtrackfm verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken en bijhouden in een database:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Noch de radio, de website als de Instagram- en Facebookpagina hebben de intentie gegevens te verzamelen over gebruikers en bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@soundtrackfm.eu  en dan verwijderen wij deze informatie.
Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Soundtrackfm verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen bij aankoop via onze radio, website of sociale media.
– Het verzenden van een nieuwsbrief, enkel na uw uitdrukkelijke toestemming.
– Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 Geautomatiseerde besluitvorming
niet verantwoordelijk voor een geautomatiseerde verwerking of besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Soundtrackfm tussen zit. Vermoed u dat dit gebeurd is, meld het ons via info@soundtrackfm.eu.
Bewaringstermijn persoonsgegevens
Soundtrackfm bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Delen van persoonsgegevens met derden
Soundtrackfm verstrekt niets van uw persoonlijke gegevens aan derden, noch gratis noch betalend. Ze worden enkel gebruikt voor interne doeleinden zoals beschreven in deze pricacyverklaring.  Dit is wel uitgezonderd  indien het strikt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u  (bijvoorbeeld als u iets koopt en wij moeten uw  gegevens aan de koerier of postdiensten meedelen om te kunnen leveren) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Cookies en vergelijkbare technieken,
Soundtrackfm  gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Soundtrackfm en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@soundtrackfm.eu.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone =  de strook met nummers onderaan het paspoort), ID-nummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek .
Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct met ons contact op via info@soundtrackfm.eu